Toggle Clamp

แคลมป์ Clamp ยึดจับชิ้นงาน เพื่อต้องการความแม่นยำ และยึดจับชิ้นงานที่ชิ้นเล็กๆ เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถจับยึดชิ้นงานเข้าจิ๊ก เพื่อสะดวกในการทำงานที่เร็วขึ้น และลดปัญหาจากตำหนิที่เกิดขึ้นในขณะถอนตะปูหรือเกลียวปล่อยออกหลังการยึดกับจิ๊กได้อีกด้วย