บริษัท ออโตเมชั่น คลัสเตอร์ จำกัด
ตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกคุณภาพสูง

 

 

Products

 

  


นิวเมติก ( PNEUMATIC 

 

ระบบนิวแมติก หมายถึง ระบบทำงานโดยใช้อากาศเป็นตัวส่งกำลังในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ทำงานของเครื่องจักรต่างๆ
เช่น กระบอกสูบลม หรือมอเตอร์ลม วาล์ว ชุดกรองลม ปั๊มลม ข้อต่อสายลม เป็นต้น
ปัจจุบันได้ มีการนำลมอัดมาใช้สำหรับงานต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ได้แก่ งานการประกอบชิ้นส่วนในโรงงานอุตสาหกรรม
งานการบรรจุหีบห่อ งานด้านกระบวนการผลิตอาหาร งานเชื่อมโลหะ งานขนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักเบา งานพิมพ์ และงานอื่น ๆ อีกมากมาย

 

   

F.R.L.Unit

MACP200
Components: MAFR200, MAL200, Port size: 1/8, 1/4, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

F.R.L.Unit

MACP200L
Components: MAFR200L, MAL200L, Port size: 1/8, 1/4, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

F.R.L.Unit

MACP300
Components:MAFR300, MAL300, Port size: 1/4, 3/8, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

F.R.L.Unit

MACP300L
Longer case for adapting high efficient auto drain valve.
Download PDF

             
   

F.R.L.Unit

MACP302
Body:Stainless steel #316, Components:MAFR310,MAL310,Port size: 1/4, 3/8, Operating pressure range:0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

F.R.L.Unit

MACP310
Body:Stainless steel #316, Components:MAFR310,MAL310,Port size: 1/4, 3/8, Operating pressure range:0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

F.R.L.Unit

MACP400
Components:MAFR400, MAL400, Port size: 1/4, 3/8, 1/2, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

F.R.L.Unit

MACP401
Components:MAFR401, MAL401, Port size: 1/4, 3/8, 1/2, Operating pressure range: 0.05~1.5 MPa, Proof pressure: 2 MPa
Download PDF

             
   

F.R.L.Unit

MACP402
Components: MAFR402, MAL402, Port size: 3/8, 1/2, 3/4, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

F.R.L.Unit

MACP403
Components:MAFR403, MAL403, Port size: 1/4, 3/8, 1/2, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

F.R.L.Unit

MACP410
Body:Stainless steel #316, Components: MAFR410, MAL410, Port size: 3/8, 1/2, 3/4, Operating pressure ange: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

F.R.L.Unit

MACP500
Components:MAFR500,MAL500,Port size: 3/4, 1, Operating pressure range:0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

F.R.L.Unit

MACC300
Port size: 1/4, 3/8, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

F.R.L.Unit

MACT300
Components: MAF300, MAR301, MAL300,Port size: 1/4, 3/8, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

F.R.L.Unit

MACT300L
Longer case for adapting high efficient auto drain valve.
Download PDF

 

F.R.L.Unit

MACT302
Components:MAF302, MAR302, MAL302, Port size: 1/4, 3/8, 1/2, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

F.R.L.Unit

MACT310
Body:Stainless steel #316, Components: MAF310,MAR310,MAL310,Port size: 1/4, 3/8, Operating pressure range:0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

F.R.L.Unit

MACT400
Components: MAF400, MAR400, MAL400,Port size: 1/4, 3/8, 1/2, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

F.R.L.Unit

MACT401
Components:MAF401, MAR401, MAL401,Port size: 1/4, 3/8, 1/2, Operating pressure range: 0.05~1.5 MPa, Proof pressure: 2 MPa
Download PDF

 

F.R.L.Unit

MACT402
Components:MAF402, MAR402, MAL402, Port size:3/8, 1/2, 3/4, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

F.R.L.Unit

MACT403
Components:MAF403, MAR403, MAL403, Port size: 1/4, 3/8, 1/2,
Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof ressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

F.R.L.Unit

MACT410
Body:Stainless steel #316, Components:MAF410, MAR410, MAL410, Port size: 3/8, 1/2, 3/4, Operating pressure range:0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

F.R.L.Unit

MACT500
Components:MAF500, MAR500, MAL500,Port size: 3/4, 1, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

Pressure Reducing Valve 

MAR100
Port size: M5 x 0.8, Max.operating pressure: 1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa.
Download PDF

             
   

Pressure Reducing Valve 

MAR200
Port size: 1/8, 1/4,
Max.operating pressure: 1 MPa, 
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

Pressure Reducing Valve 

MAR300
Port size: 1/4, 3/8, Max. Operating pressure: 1MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Pressure Reducing Valve 

MAR301
Port size: 1/4, 3/8, Max. operating pressure: 1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

Pressure Reducing Valve 

MAR302
Port size: 1/4, 3/8, 1/2,
Max. operating pressure: 1 MPa, 
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Pressure Reducing Valve 

MAR310
Body:Stainless steel #316, Port size: 1/4, 3/8, Max. operating pressure: 1 MPa,
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

Pressure Reducing Valve 

MAR400
Port size: 1/8, 1/4, 
Max. operating pressure range: 1 MPa, 
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Pressure Reducing Valve 

MAR401
Port size: 1/4, 3/8, 1/2, 
Max. operating pressure: 1.5 MPa, 
Proof pressure: 2 MPa
Download PDF

 

Pressure Reducing Valve 

MAR402
Port size: 3/8, 1/2, 3/4, 
Max. operating pressure: 1 MPa,
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Pressure Reducing Valve 

MAR403
Port size: 1/4, 3/8, 1/2,
Max. operating pressure: 1 MPa, 
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

Pressure Reducing Valve 

MAR410
Body:Stainless steel #316, Port size:3/8, 1/2, 3/4, Max. operating pressure: 1 MPa,
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Pressure Reducing Valve 

MAR500
Port size: 3/4, 1,
Max. operating pressure: 1 MPa, 
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

Pressure Reducing Valve 

MAR510
Body:Stainless steel #316, Port size: 3/4, 1,
Max. Operating pressure: 1 MPa,
Proof pressure: 1.5 MPa.
Download PDF

             
   

Pressure Reducing Valve 

MAR900
MAR900 reducing the system pressure to a desired level and maintain it at a constant level despite change in inlet pressure and changes in downsteam flow requirements.
Download PDF

 

Pressure Reducing Valve 

MAR901
MAR901 can be installed at any point in the compressed air system without regard to accessibility ensuring accurate pressure regulation over a wide range of air flows upto 56640 l/min
Download PDF

             
   

Soft Start-Up Valve

MAVS
Start-up valve for low speed air supply to gradually raise initial pressure in an air system and for quick exhaust by cutting off air supply.
Combination with modular type air units (F.R.L. unit). Port size: 1/2
Download PDF

 

F.R.Unit

MAFR100
Port size: M5 x 0.8, Operating pressure range:0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

F.R.Unit

MAFR200
Port size: 1/8, 1/4, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

F.R.Unit

MAFR200L
Port size: 1/8, 1/4, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

F.R.Unit

MAFR300
Port size: 1/4, 3/8, Operating pressure range:0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

F.R.Unit

MAFR300L
Longer case for adapting high efficient auto drain valve.
Download PDF

             
   

F.R.Unit

MAFR302
Port size: 1/4, 3/8, 1/2,
Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

F.R.Unit

MAFR302+MP41
Port size: 1/4, 3/8, 1/2,
Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

F.R.Unit

MAFR310
Body:Stainless steel #316, Port size: 1/4, 3/8, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

F.R.Unit

MAFR400
Port size: 1/4, 3/8, 1/2, Operating pressure range:0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa.
Download PDF

             
   

F.R.Unit

MAFR401
Port size: 1/4, 3/8, 1/2, Operating pressure range: 0.05~1.5 MPa, Proof pressure: 2 MPa
Download PDF

 

F.R.Unit

MAFR401+MP41
Port size: 1/4, 3/8, 1/2, Operating pressure range:0.05~1.5 MPa, Proof pressure: 2 MPa
Download PDF

             
   

F.R.Unit

MAFR402
Port size: 3/8, 1/2, 3/4, Operating pressure range:0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

F.R.Unit

MAFR403
Port size: 1/4, 3/8, 1/2,
Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

F.R.Unit

MAFR403+MP41
Port size: 1/4, 3/8, 1/2,
Operating pressure range: 0.05~1kgf/cm2, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

F.R.Unit

MAFR410
Body:Stainless steel #316, Port size: 3/8, 1/2, 3/4, Operating pressure range: 0.05~1 MPa , Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

F.R.Unit

MAFR500
Port size: 3/4, 1, Operating pressure range:0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

Hand-Held Regulator 

MAR300LK
Hand-held regulator could be directly assembled with pneumatic tools. According to the user's applications, you can regulate the pressure of pneumatic tool.
Download PDF

             
   

Filter For Turbine Type

MWC
Water removal rate remove as much as 99.99% of the water. Cost space saving save 80% cost.
Download PDF

 

Filter

MAF200
Port size: 1/8, 1/4, Operating pressure range:0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Filter

MAF200L
Port size: 1/8, 1/4, Operating pressure range:0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

Filter

MAF300
Port size: 1/4, 3/8, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Filter

MAF300L
Longer case for adapting high efficient auto drain valve.
Download PDF

 

Filter

MAF302
Port size: 1/4, 3/8, 1/2,
Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Filter

MAF310
Body:Stainless steel #316, Port size: 1/4, 3/8, Operating pressure range:0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

Filter

MAF400
Port size: 1/4, 1/2, Operating pressure range:0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Filter

MAF401
Port size: 1/4, 1/2, Operating pressure range:0.05~1.5 MPa, Proof pressure: 2 MPa
Download PDF

 

Filter

MAF402
Port size: 3/8, 1/2, 3/4, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Filter

MAF403
Port size: 1/4, 3/8, 1/2,
Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

Filter

MAF410
Body:Stainless steel #316, Port size:3/8, 1/2, 3/4, Operating pressure range:0.05~1 MPa,
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Filter

MAF500
Port size: 20A, 25A, Operating pressure range:0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa.
Download PDF

 

Filter

MAF900
Removing upto 99% of the liquid water.
Design of the filter elements gives both surface and depth filtration for cleaner air.
Download PDF

             
   

Filter

MAF901
MAF901 with high water removal efficiency and minimal pressure drop are used for removal of liquids and solid contaminants to protect air tools and equipment.
Download PDF

 

Precision Regulator 

MAIR100
Port size: 1/8, Operating pressure range: 0~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Precision Regulator 

MAIR200
Port size: 1/4, Operating pressure range: 0~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

High Efficiency Compressed Air Filter

MJF / MJL
MJF(Ported), MJL(Flanged), Air filter engineering original imported top quality filter element 98% voids volume provides long life time with lowest operating cost. Pleated media provides far more filter surface, therefore more dirt holding capacity, lower diff. pressure and lower running cost compare to conventional wrapped element designs.
Download PDF

             
   

Auto drainer

MAD400
Port size: 1/4, 3/8, 1/2, Operating pressure range: 0.15~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

Auto drainer

MAD401
Port size: 1/2, Operating pressure range: 0.1~1.3 MPa, Proof pressure: 1.7 MPa
Download PDF

             
   

Auto drainer

MAD401H
Port size: 1/2, Operating pressure range:0.1~1.3 MPa, Proof pressure: 1.7 MPa
Download PDF

 

Auto drainer

MAD500
With large diameter sized entrance and path for particles and rust to pass through, no accumulation will occur in dead corners.
Download PDF

             
   

Auto drainer

MAD501
Clean compressed air, extends the life of pneumatic equipment
No electricity required
Download PDF

 

Lubricator 

MAL200
Port size: 1/8, 1/4, 
Max. operating pressure: 1 MPa, 
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Lubricator 

MAL200L
Port size: 1/8, 1/4, 
Max. operating pressure: 1 MPa,
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

Lubricator 

MAL300
Port size: 1/4, 3/8, 
Max. operating pressure: 1 MPa,
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Lubricator 

MAL300L
Port size: 1/4, 3/8, 
Max. operating pressure: 1 MPa,
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

Lubricator 

MAL302
Port size: 1/4, 3/8, 1/2, 
Max. operating pressure: 1 MPa,
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Lubricator 

MAL310
Body: Stainless steel #316, Port size: 1/4, 3/8, Max. operating pressure: 1 MPa,
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

Lubricator 

MAL400
Port size: 1/4, 1/2,
Max. operating pressure: 1 MPa, 
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Lubricator 

MAL401
Port size: 1/4, 3/8, 1/2, 
Max. operating pressure: 1.5 MPa, 
Proof pressure: 2 MPa
Download PDF

 

Lubricator 

MAL402
Port size: 3/8, 1/2, 3/4, 
Max. operating pressure: 1 MPa,
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Lubricator 

MAL403
Port size: 1/4, 3/8, 1/2,
Max. operating pressure: 1 MPa,
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

Lubricator 

MAL410
Body:Stainless steel #316, Port size: 3/8, 1/2, 3/4, Max. operating pressure: 1 MPa,
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Lubricator 

MAL500
Port size: 3/4, 1, 
Max. operating pressure: 1 MPa,
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

Lubricator 

MAL510
Body:Stainless steel #316, Port size: 3/4, 1, 
Max. operating pressure: 1 MPa,
Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Lubricator 

MAL900
MAL900 is useful to lubricate air tools, cylinders, valves, air motors and other air driven devices.
Download PDF

 

Auto Drain Valve

MADV300
For MA**300 Series
Download PDF

             
   

Auto Drain Valve

FMRF300
For Air units MA**300, MA**400, MA**401 series.
Ordered with filter together
Download PDF

 

Auto Drain Valve

MADV400
For MA**400, MA**401 Series
Type:WA,WB
Download PDF

             
   

Air/Mis/Micromist Filter

MAF300LD
Port size: 1/4, 3/8, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

 

Air/Mis/Micromist Filter

MAF302DM
Port size: 1/4, 3/8, 1/2, Operating pressure range: 0.05~1 MPa, Proof pressure: 1.5 MPa
Download PDF

             
   

Air/Mis/Micromist Filter

MAF401A
Port size: 1/4, 3/8, 1/2, Operating pressure range: 0.05~1.5 MPa, Proof pressure: 2 MPa
Download PDF

 

Air/Mis/Micromist Filter

MAFF401
Port size: 1/4, 3/8, 1/2, Operating pressure range:0.05~1.5 MPa, Proof pressure: 2 MPa
Download PDF

             
   

Air/Mis/Micromist Filter

MAFRF401
Port size: 1/4, 3/8, 1/2, Operating pressure range: 0.05~1.5 MPa, Proof pressure: 2 MPa
Download PDF

 

Air/Mis/Micromist Filter

MATFR401
Port size: 1/4, 3/8, 1/2, Operating pressure range: 0.05~1.5 MPa, Proof pressure: 2 MPa
Download PDF

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

tttt

ttttt

sss

sss

gfgfgfgfgdg

dfgdfgdfg

 

 

  สกรูปลายสว่าน สำหรับงานเจาะหลังคากระเบื้อง หลังคาคอนกรีต และงานเจาะยึดอเนกประสงค์

 

  สกรูปลายสว่านยี่ห้อ Turbo รุ่น MT-Series ประกอบไปด้วยสกรูที่มีความหลากหลายในด้าน หัวขันหรือรูขันยึดสกรู, ประเภทปลายสว่าน, และการเคลือบผิว

  ซึ่งมักใช้สำหรับ การเจาะยึดหลังคากระเบื้อง ยึดหลังคาคอนกรีต ยึดไม้ฝา ยึดฝ้าเพดาน/ยิปซั่ม และยังสามารถใช้แทนรีเวทได้อีกด้วย 

 

 •   สามารถเจาะรูได้ด้วยตัวเอง
 •   ประหยัดเวลาในการทำงาน
 •   ง่ายต่อการใช้งาน
 •   ทนต่อกันกัดกร่อนจากสนิมระดับปานกลาง
 •   รุ่นที่ผลิตจากสแตนลสสามารถป้องกันการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม

 

  ประเภทของสกรู Turbo รุ่น MT-Series

 

1. สกรูปลายสว่านหัวเตเปอร์

 

ขนาด:

#6 เกลียว 20 (3.50 mm.)

#8 เกลียว 18 (4.20 mm.)

#10 เกลียว 16 (4.80 mm.)

 

ความยาว:

ตั้งแต่ 3/8" - 4" หรือ

ตั้งแต่ 10 mm. - 100 mm.            

             

 

2. สกรูปลายสว่านหัวกลม

 

ขนาด:

#6 เกลียว 20 (3.50 mm.)

#8 เกลียว 18 (4.20 mm.)

#10 เกลียว 16 (4.80 mm.)

 

ความยาว:

ตั้งแต่ 3/8" - 3" หรือ

ตั้งแต่ 10 mm. - 75 mm.  

                                       

  3. สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยม พร้อมแหวนยาง

 

ขนาด:

#10 เกลียว 16 (4.80 mm.)

#10 เกลียว 24 (4.20 mm.)

#12 เกลียว 24 (5.40 mm.)

#14 เกลียว 14 (6.30 mm.) 

ความยาว:

ตั้งแต่ 5/8" - 4" หรือ

ตั้งแต่ 16 mm. - 150 mm.

 

  4. สกรูปลายผ่าหัวเหลี่ยม พร้อมแหวนยาง

 

ขนาด:

#10 เกลียว 12 (4.80 mm.)

#12 เกลียว 11 (5.40 mm.)

 

 

ความยาว:

ตั้งแต่ 5/8" - 4" หรือ

ตั้งแต่ 16 mm. - 150 mm.

 

  5. สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยม เกลียว 2 ชั้น

 

ขนาด:

#14/#12 เกลียว 14

 

 

 

 

ความยาว:

ตั้งแต่ 60 mm. - 160 mm.

 

 

  6. สกรูปลายสว่านหัวเตเปอร์มีปีก

 

ขนาด:

#7 เกลียว 19 (3.90 mm.)

#8 เกลียว 18 (4.20 mm.)

#10 เกลียว 16 (4.80 mm.)

#14 เกลียว 12 (6.30 mm.)

 

ความยาว:

ตั้งแต่ 3/4" - 2.3/4" หรือ

ตั้งแต่ 20 mm. - 70 mm.

 

  7. สกรูปลายสว่านหัวเตเปอร์สแตนเลส

 

ขนาด:

#6 เกลียว 20 (3.50 mm.)

#7 เกลียว 19 (3.90 mm.)

#8 เกลียว 18 (4.20 mm.)

#10 เกลียว 16 (4.80 mm.)

#12 เกลียว 14 (5.50 mm.) 

ความยาว:

ตั้งแต่ 3/8" - 4" หรือ

ตั้งแต่ 10 mm. - 100 mm.

 

  8. สกรูปลายสว่านหัวกลมสแตนเลส

 

ขนาด:

#6 เกลียว 20 (3.50 mm.)

#7 เกลียว 19 (3.90 mm.)

#8 เกลียว 18 (4.20 mm.)

#10 เกลียว 16 (4.80 mm.)

#12 เกลียว 14 (5.50 mm.) 

ความยาว:

ตั้งแต่ 3/8" - 4" หรือ

ตั้งแต่ 10 mm. - 100 mm.

 

9. สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมสแตนเลส

 

ขนาด:

#10 เกลียว 16 (4.80 mm.)

#12 เกลียว 14 (5.50 mm.)

#14 เกลียว 14 (6.30 mm.)

 

ความยาว:

ตั้งแต่ 1/2" - 4" หรือ

ตั้งแต่ 12 mm. - 100 mm.

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

  สกรูปลายสว่าน สำหรับงานเจาะหลังคากระเบื้อง หลังคาคอนกรีต และงานเจาะยึดอเนกประสงค์

 

  สกรูปลายสว่านยี่ห้อ Turbo รุ่น MT-Series ประกอบไปด้วยสกรูที่มีความหลากหลายในด้าน หัวขันหรือรูขันยึดสกรู, ประเภทปลายสว่าน, และการเคลือบผิว

  ซึ่งมักใช้สำหรับ การเจาะยึดหลังคากระเบื้อง ยึดหลังคาคอนกรีต ยึดไม้ฝา ยึดฝ้าเพดาน/ยิปซั่ม และยังสามารถใช้แทนรีเวทได้อีกด้วย 

 

 •   สามารถเจาะรูได้ด้วยตัวเอง
 •   ประหยัดเวลาในการทำงาน
 •   ง่ายต่อการใช้งาน
 •   ทนต่อกันกัดกร่อนจากสนิมระดับปานกลาง
 •   รุ่นที่ผลิตจากสแตนลสสามารถป้องกันการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม

 

  ประเภทของสกรู Turbo รุ่น MT-Series

 

1. สกรูปลายสว่านหัวเตเปอร์

 

ขนาด:

#6 เกลียว 20 (3.50 mm.)

#8 เกลียว 18 (4.20 mm.)

#10 เกลียว 16 (4.80 mm.)

 

ความยาว:

ตั้งแต่ 3/8" - 4" หรือ

ตั้งแต่ 10 mm. - 100 mm.            

             

 

2. สกรูปลายสว่านหัวกลม

 

ขนาด:

#6 เกลียว 20 (3.50 mm.)

#8 เกลียว 18 (4.20 mm.)

#10 เกลียว 16 (4.80 mm.)

 

ความยาว:

ตั้งแต่ 3/8" - 3" หรือ

ตั้งแต่ 10 mm. - 75 mm.  

                                       

  3. สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยม พร้อมแหวนยาง

 

ขนาด:

#10 เกลียว 16 (4.80 mm.)

#10 เกลียว 24 (4.20 mm.)

#12 เกลียว 24 (5.40 mm.)

#14 เกลียว 14 (6.30 mm.) 

ความยาว:

ตั้งแต่ 5/8" - 4" หรือ

ตั้งแต่ 16 mm. - 150 mm.

 

  4. สกรูปลายผ่าหัวเหลี่ยม พร้อมแหวนยาง

 

ขนาด:

#10 เกลียว 12 (4.80 mm.)

#12 เกลียว 11 (5.40 mm.)

 

 

ความยาว:

ตั้งแต่ 5/8" - 4" หรือ

ตั้งแต่ 16 mm. - 150 mm.

 

  5. สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยม เกลียว 2 ชั้น

 

ขนาด:

#14/#12 เกลียว 14

 

 

 

 

ความยาว:

ตั้งแต่ 60 mm. - 160 mm.

 

 

  6. สกรูปลายสว่านหัวเตเปอร์มีปีก

 

ขนาด:

#7 เกลียว 19 (3.90 mm.)

#8 เกลียว 18 (4.20 mm.)

#10 เกลียว 16 (4.80 mm.)

#14 เกลียว 12 (6.30 mm.)

 

ความยาว:

ตั้งแต่ 3/4" - 2.3/4" หรือ

ตั้งแต่ 20 mm. - 70 mm.

 

  7. สกรูปลายสว่านหัวเตเปอร์สแตนเลส

 

ขนาด:

#6 เกลียว 20 (3.50 mm.)

#7 เกลียว 19 (3.90 mm.)

#8 เกลียว 18 (4.20 mm.)

#10 เกลียว 16 (4.80 mm.)

#12 เกลียว 14 (5.50 mm.) 

ความยาว:

ตั้งแต่ 3/8" - 4" หรือ

ตั้งแต่ 10 mm. - 100 mm.

 

  8. สกรูปลายสว่านหัวกลมสแตนเลส

 

ขนาด:

#6 เกลียว 20 (3.50 mm.)

#7 เกลียว 19 (3.90 mm.)

#8 เกลียว 18 (4.20 mm.)

#10 เกลียว 16 (4.80 mm.)

#12 เกลียว 14 (5.50 mm.) 

ความยาว:

ตั้งแต่ 3/8" - 4" หรือ

ตั้งแต่ 10 mm. - 100 mm.

 

9. สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมสแตนเลส

 

ขนาด:

#10 เกลียว 16 (4.80 mm.)

#12 เกลียว 14 (5.50 mm.)

#14 เกลียว 14 (6.30 mm.)

 

ความยาว:

ตั้งแต่ 1/2" - 4" หรือ

ตั้งแต่ 12 mm. - 100 mm.

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

           แบรนด์สินค้าเอเพ็กซ์ (APEX) คือผู้จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องมือช่างคุณภาพมาตรฐานที่มีความหลากหลายประเภทรวมถึง แผ่นตัดไฟเบอร์ และแผ่นเจียรเหล็ก หรือที่รู้จักโดยทั่วไปว่า แผ่นตัดเหล็ก APEX และ แผ่นขัดเหล็ก APEX โดยแผ่นตัดเหล็กและแผ่นเจียรเหล็กของ APEX เหมาะสำหรับใช้ในงานตัดเหล็กหรือสแตนเลส ซึ่งมีขนาดและความหนาของแผ่นที่ลูกค้าสามารถเลือกเพื่อให้เข้ากับงานที่ใช้

 

         

 

 • แผ่นตัดไฟเบอร์ (แผ่นตัดเหล็ก APEX): ผลิตจากเม็ดทรายคุณภาพให้ความคม ทน สำหรับงานตัดเหล็ก หรือสแตนเลส
 • แผ่นเจียรเหล็ก (แผ่นขัดเหล็ก APEX): ผลิตจากเม็ดทรายที่ละเอียดปานกลาง - คม เหมาะกับจากขัดเหล็กทั่วๆไป และสแตเลส

 

 

 

 

            แบรนด์สินค้าเอเพ็กซ์ (APEX) คือผู้จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องมือช่างคุณภาพมาตรฐานที่มีความหลากหลายประเภทรวมถึง แผ่นตัดไฟเบอร์ และแผ่นเจียรเหล็ก หรือที่รู้จักโดยทั่วไปว่า แผ่นตัดเหล็ก APEX และ แผ่นขัดเหล็ก APEX โดยแผ่นตัดเหล็กและแผ่นเจียรเหล็กของ APEX เหมาะสำหรับใช้ในงานตัดเหล็กหรือสแตนเลส ซึ่งมีขนาดและความหนาของแผ่นที่ลูกค้าสามารถเลือกเพื่อให้เข้ากับงานที่ใช้

 

         

 

 • แผ่นตัดไฟเบอร์ (แผ่นตัดเหล็ก APEX): ผลิตจากเม็ดทรายคุณภาพให้ความคม ทน สำหรับงานตัดเหล็ก หรือสแตนเลส
 • แผ่นเจียรเหล็ก (แผ่นขัดเหล็ก APEX): ผลิตจากเม็ดทรายที่ละเอียดปานกลาง - คม เหมาะกับจากขัดเหล็กทั่วๆไป และสแตเลส

 

 

 

     ไขควงยี่ห้อ Champion ได้รับการตอบรับที่ดีและเป็นยอมรับมายาวนานในประเทศไทยกว่า 20 ปี เนื่องด้วยคุณภาพของไขควงทุกชิ้นที่ผลิตจากวัตถุชั้นเยี่ยม ซึ่งผ่านการผลิตแบบอัตโนมัติและกระบวนการอบร้อนตามแบบฉบับการผลิตดาบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ทำให้ไขควงของยี่ห้อ Champion มีความแข็งแกร่งและทนทานต่อการใช้งานระดับอุตสาหกรรมต่างๆ

 

  ลักษณะเด่นของไขควง Champion

 • หัวขันที่ได้มาตรฐาน
 • แกนเหล็กที่ผ่านความร้อนทำให้ทนทานต่อการใช้งาน
 • ประเภทไขควงที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในใช้งานทุกรูปแบบ
 • สินค้าทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบเพื่อส่งมอบคุณภาพในแบบญี่ปุ่นแก่ลูกค้า
   pict           pict 

 

 

 

   
   
   
   

 

     ไขควงยี่ห้อ Champion ได้รับการตอบรับที่ดีและเป็นยอมรับมายาวนานในประเทศไทยกว่า 20 ปี เนื่องด้วยคุณภาพของไขควงทุกชิ้นที่ผลิตจากวัตถุชั้นเยี่ยม ซึ่งผ่านการผลิตแบบอัตโนมัติและกระบวนการอบร้อนตามแบบฉบับการผลิตดาบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ทำให้ไขควงของยี่ห้อ Champion มีความแข็งแกร่งและทนทานต่อการใช้งานระดับอุตสาหกรรมต่างๆ

 

  ลักษณะเด่นของไขควง Champion

 • หัวขันที่ได้มาตรฐาน
 • แกนเหล็กที่ผ่านความร้อนทำให้ทนทานต่อการใช้งาน
 • ประเภทไขควงที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในใช้งานทุกรูปแบบ
 • สินค้าทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบเพื่อส่งมอบคุณภาพในแบบญี่ปุ่นแก่ลูกค้า
   pict           pict 

 

 

 

   
   
   
   

 

 

สกรูปลายสว่าน สำหรับยึดหลังคาเมทัลชีท รุ่น RT3

 

 

 

  สกรูยิงหลังคาเหล็กเมทัลชีทได้ผ่านกระบวนการ Mechanical Plating ส่วนผสมระหว่างดีบุกแบะสังกะสี (ดีบุก 20-30%) ชั้นผิวหนาไม่น้อยกว่า 25 ไมครอน

  ตามมาตรฐานประเทศออสเตรเลีย AS3566.2:2002 Class3 ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานยึดแผ่นหลังคาที่ตั้งอยู่ในบรรยากาศอุตสาหกรรมปานกลาง เพื่อป้อง

  กันการรั่วซึมและการเกิดสนิม สกรู RoofTeks (รุ่น RT3) ประกอบด้วยแหวนยางกันน้ำ EPDM ยี่ห้อ DEKS มีคุณสมบัติ ทนความร้อน ทนยูวี และไม่นำไฟฟ้า

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. หัวเจาะที่คม  ทำให้การเจาะสกรูเพื่อติดตั้งแผ่นหลังคาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเจาะได้หนา 6.5 มม.

 

  2. ลายเฟือง ช่วยปกป้องรอยขีดข่วนที่ชั้นผิวเคลือบสกรู ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดสนิมบริเวณลำตัวสกรู

 

  3. Top Lock เกลียวชั้นที่2 บริเวณใต้คอสกรู ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะของสกรูและป้องกันน้ำไหลย้อน

 

  4. แหวนยาง EPDM จาก DEKS รุ่น TrueBlue ที่มีคุณภาพสูง ป้องกันการั่วซึม ทดความร้อน ทนรังสีUV และไม่นำไฟฟ้า

 

  5. ผ่านมาตรฐานสากล ผลิตตามมาตรฐานประเทศออสเตรเลีย AS3566:2002 Class3 ทนกรดเกลือ 1,000 ชม.

 

  6. สารเคลือบผิว ประกอบด้วยอัลลอยด์สังกะสีผสมดีบุก (สัดส่วนดีบุก 20-30%) ไม่น้อยกว่า 25 ไมครอน ด้วยกรรมวิธีเชิงกล

 

  7. ผลิตจากเหล็กกล้า เกรด ANSI C1022 ผ่านกระบวนการอบร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งให้แก่ตัวสกรู

 

  8. ไม่ไฮโดรเจนที่ทำให้เหล็กเปราะ สกรู RT3 ได้ผ่านกระบวนคลายไฮโดรเจนในเนื้อเหล็ก ทำให้มั่นใจได้ว่าสกรูจะไม่เปราะ หรือแตกหักง่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สกรูปลายสว่าน สำหรับยึดหลังคาเมทัลชีท รุ่น RT3

 

 

 

  สกรูยิงหลังคาเหล็กเมทัลชีทได้ผ่านกระบวนการ Mechanical Plating ส่วนผสมระหว่างดีบุกแบะสังกะสี (ดีบุก 20-30%) ชั้นผิวหนาไม่น้อยกว่า 25 ไมครอน

  ตามมาตรฐานประเทศออสเตรเลีย AS3566.2:2002 Class3 ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานยึดแผ่นหลังคาที่ตั้งอยู่ในบรรยากาศอุตสาหกรรมปานกลาง เพื่อป้อง

  กันการรั่วซึมและการเกิดสนิม สกรู RoofTeks (รุ่น RT3) ประกอบด้วยแหวนยางกันน้ำ EPDM ยี่ห้อ DEKS มีคุณสมบัติ ทนความร้อน ทนยูวี และไม่นำไฟฟ้า

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. หัวเจาะที่คม  ทำให้การเจาะสกรูเพื่อติดตั้งแผ่นหลังคาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเจาะได้หนา 6.5 มม.

 

  2. ลายเฟือง ช่วยปกป้องรอยขีดข่วนที่ชั้นผิวเคลือบสกรู ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดสนิมบริเวณลำตัวสกรู

 

  3. Top Lock เกลียวชั้นที่2 บริเวณใต้คอสกรู ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะของสกรูและป้องกันน้ำไหลย้อน

 

  4. แหวนยาง EPDM จาก DEKS รุ่น TrueBlue ที่มีคุณภาพสูง ป้องกันการั่วซึม ทดความร้อน ทนรังสีUV และไม่นำไฟฟ้า

 

  5. ผ่านมาตรฐานสากล ผลิตตามมาตรฐานประเทศออสเตรเลีย AS3566:2002 Class3 ทนกรดเกลือ 1,000 ชม.

 

  6. สารเคลือบผิว ประกอบด้วยอัลลอยด์สังกะสีผสมดีบุก (สัดส่วนดีบุก 20-30%) ไม่น้อยกว่า 25 ไมครอน ด้วยกรรมวิธีเชิงกล

 

  7. ผลิตจากเหล็กกล้า เกรด ANSI C1022 ผ่านกระบวนการอบร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งให้แก่ตัวสกรู

 

  8. ไม่ไฮโดรเจนที่ทำให้เหล็กเปราะ สกรู RT3 ได้ผ่านกระบวนคลายไฮโดรเจนในเนื้อเหล็ก ทำให้มั่นใจได้ว่าสกรูจะไม่เปราะ หรือแตกหักง่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สกรูปลายสว่าน สำหรับยึดหลังคาเมทัลชีท รุ่น RT

 

 

  สกรูยิงหลังคาเหล็กเมทัลชีทได้ผ่านกระบวนการชุบผิวทางไฟฟ้า ด้วยสารเคลือบผิวอลูมิเนียมซิงค์ หนาประมาณ 8-12 ไมครอน สามารถกันสนิมได้ดี ผ่าน

  การทดสอบสนิมแดงและการทนละอองเกลือมากกว่า 500 ชม. ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานยึดแผ่นหลังคาที่ตั้งในบรรยากาศอุตสาหกรรมเบาบาง เช่นภาย

  ในบริเวณเมือง สกรู RoofTeks รุ่น RT ประกอบด้วยแหวนยางกันน้ำ EPDM แท้คุณภาพสูง ทนความร้อน

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  1. หัวเจาะที่คม  ทำให้การเจาะสกรูเพื่อติดตั้งแผ่นหลังคาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเจาะได้หนา 6.5 มม.

 

  2. ลายเฟือง ช่วยปกป้องรอยขีดข่วนที่ชั้นผิวเคลือบสกรู ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดสนิมบริเวณลำตัวสกรู

 

  3. Top Lock เกลียวชั้นที่2 บริเวณใต้คอสกรู ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะของสกรูและป้องกันน้ำไหลย้อน

 

  4. แหวนยาง EPDM ที่มีคุณภาพสูง ป้องกันการั่วซึม ทดความร้อน

 

  5. สารเคลือบผิว อลูมิเนียมซิงค์ หนาประมาณ 8-12 ไมครอน ด้วยกระบวนการทางไฟฟ้า ทนละอองเกลือได้มากกว่า 500 ชม.

 

  6. ผลิตจากเหล็กกล้า เกรด ANSI C1022 ผ่านกระบวนการอบร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งให้แก่ตัวสกรู

 

 7. ไม่ไฮโดรเจนที่ทำให้เหล็กเปราะ สกรู RT ได้ผ่านกระบวนคลายไฮโดรเจนในเนื้อเหล็ก ทำให้มั่นใจได้ว่าสกรูจะไม่เปราะ หรือแตกหักง่าย

 

 

แหวนยางดำ EPDM

 

สกรูยิงหลังเมทัลชีมรุ่น RT ทุกตัว ประกอบเข้าแหวนยางดำ EPDM มาตรฐานสูง ที่ทนต่อความร้อนได้

อีกทั้งยังมี่ความยืดหยุ่นช่วยปิดช่องว่างระหว่างหัวสกรูกับแผ่นหลังคาเพื่อป้องกันการรั่วซึมอย่างดีเยี่ยม

 

 

 

 

 

 

สกรูปลายสว่าน สำหรับยึดหลังคาเมทัลชีท รุ่น RT

 

 

  สกรูยิงหลังคาเหล็กเมทัลชีทได้ผ่านกระบวนการชุบผิวทางไฟฟ้า ด้วยสารเคลือบผิวอลูมิเนียมซิงค์ หนาประมาณ 8-12 ไมครอน สามารถกันสนิมได้ดี ผ่าน

  การทดสอบสนิมแดงและการทนละอองเกลือมากกว่า 500 ชม. ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานยึดแผ่นหลังคาที่ตั้งในบรรยากาศอุตสาหกรรมเบาบาง เช่นภาย

  ในบริเวณเมือง สกรู RoofTeks รุ่น RT ประกอบด้วยแหวนยางกันน้ำ EPDM แท้คุณภาพสูง ทนความร้อน

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  1. หัวเจาะที่คม  ทำให้การเจาะสกรูเพื่อติดตั้งแผ่นหลังคาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเจาะได้หนา 6.5 มม.

 

  2. ลายเฟือง ช่วยปกป้องรอยขีดข่วนที่ชั้นผิวเคลือบสกรู ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดสนิมบริเวณลำตัวสกรู

 

  3. Top Lock เกลียวชั้นที่2 บริเวณใต้คอสกรู ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะของสกรูและป้องกันน้ำไหลย้อน

 

  4. แหวนยาง EPDM ที่มีคุณภาพสูง ป้องกันการั่วซึม ทดความร้อน

 

  5. สารเคลือบผิว อลูมิเนียมซิงค์ หนาประมาณ 8-12 ไมครอน ด้วยกระบวนการทางไฟฟ้า ทนละอองเกลือได้มากกว่า 500 ชม.

 

  6. ผลิตจากเหล็กกล้า เกรด ANSI C1022 ผ่านกระบวนการอบร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งให้แก่ตัวสกรู

 

 7. ไม่ไฮโดรเจนที่ทำให้เหล็กเปราะ สกรู RT ได้ผ่านกระบวนคลายไฮโดรเจนในเนื้อเหล็ก ทำให้มั่นใจได้ว่าสกรูจะไม่เปราะ หรือแตกหักง่าย

 

 

แหวนยางดำ EPDM

 

สกรูยิงหลังเมทัลชีมรุ่น RT ทุกตัว ประกอบเข้าแหวนยางดำ EPDM มาตรฐานสูง ที่ทนต่อความร้อนได้

อีกทั้งยังมี่ความยืดหยุ่นช่วยปิดช่องว่างระหว่างหัวสกรูกับแผ่นหลังคาเพื่อป้องกันการรั่วซึมอย่างดีเยี่ยม

 

 

 

Web Design โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์ A Time Design