บริษัท ออโตเมชั่น คลัสเตอร์ จำกัด
ตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกคุณภาพสูง

 

 

Products

 

  


วาล์วอุตสาหกรรม (Industrial Valve )

 

ในระบบท่อส่งน้ำนั้นจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ซึ่งติดตั้งรวมกับท่อเพื่อทำหน้าที่ควบคุมบังคับน้ำให้ไหลไปในทิศทางและอัตราที่ต้องการ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบท่อส่งน้ำที่พบเสมอๆ ก็มีรูปร่างลักษณะของอุปกรณ์ในระบบท่อเหล่านี้ ได้แก่ เช็ควาล์ว (Check Valve ) เกตวาล์ว (Gate Valve ) บอล วาล์ว ( Ball Valve ) เป็นต้น

 

   

V-1 TYPE SIZE : 1/4"~2"

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

 

FEATURES:

1 Reduced port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1 , BS 21 1973, DIN 259/2999 , ISO 22

3 Blow-out proof stem

4 Investment casting body and inscrewed

5 1000WOG(63 BAR)

OPTION:

1 Locking device

2 Oval handle

3 Wing handle

             
   

V-1M TYPE SIZE : 1/4"~2"

2000 / 1500WOG

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

 

FEATURES:

1 Reduced port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1 , BS 21 1973, DIN 259/2999, ISO 228

3 Blow-out proof stem

4 Investment casting body and inscrewed

5 2000WOG(130 BAR) / 1500WOG(100BAR)

6 Mounting Pad

OPTION:

1 Locking device

2 Drilled and tapped mounting pad

             
   

V-1H(1000)/V-1HC(2000) TYPE SIZE : 1/4"~2"
BAR STOCK / INVESTMENT CASTING

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Reduced port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1 , BS 21 1973, DIN 259/2999, ISO 228

3 Blow-out proof stem

4 VIH:1000 WOG (63 BAR) / VIHC:2000 WOG (130 BAR)

OPTION:

Polished surface(VIH:Stainless steel only)

             
   

V-2IM TYPE SIZE : 1/4"~3"

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1 , BS 21 1973 , DIN 259/2999 , ISO 228

3 1000WOG(63 BAR)

4 Blow-out proof stem

5 Investment casting body and cap

6 Mounting pad ISO 5211

OPTION:

1 Locking device

             
   

V-2 TYPE SIZE : 1/4"~4"

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1 , BS 21 1973 , DIN 259/2999 , ISO 228

3 With mounting pad

4 Blow-out proof stem

5 Investment casting body and cap

6 Mounting pad ISO 5211

7 1000WOG(63 BAR) / 2000WOG(130 BAR)

OPTION:

1 Locking device

2 Drilled and tapped mounting pad

3 DIN standard M3 length

             
   

V-2E TYPE SIZE : 1/4"~4"

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1 , BS 21 1973, DIN 259/2999 , ISO 228

3 With mounting pad

4 Blow-out proof stem

5 Investment casting body and cap

6 Mounting pad ISO 5211

7 1000 WOG(63 BAR)

OPTION:

1 Locking device

2 Drilled and tapped mounting pad

             
   

V-2NF TYPE SIZE : 1/4"~2"

FEMALE X MALE

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1 , BS 21 1973, DIN 259/2999 , ISO 228

3 With mounting pad

4 Blow-out proof stem

5 Investment casting body and cap

6 1000 WOG(63 BAR)

OPTION:

1 Locking device

2 Drilled and tapped mounting pad

             
   

V-2ER TYPE SIZE : 1/4"~2"

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Reduced port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1 , BS 21 1973, DIN 259/2999 , ISO 228

3 Locking device

4 Blow-out proof stem

5 Investment casting body and cap

6 1/2"~1":2000 WOG(130 BAR)
1-1/4"~2":1500 WOG(100 BAR)

OPTION:

1 Locking device

             
   

V-2W TYPE SIZE : 1/4"~2"

3000 WOG

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Welding between cap and body

3 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1 , BS 21 1973 , DIN 259/2999 , ISO 228

4 Blow-out proof stem

5 3000 WOG(200 BAR)

6 With mounting Pad

OPTION:

1 Locking device

2 Drilled and tapped mounting pad

3 1/2": DIN 3203 M3 length

             
   

V-2X TYPE SIZE : 1/4"~3"

2000 / 1500 WOG

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1 , BS 21 1973 , DIN 259/2999 , ISO 228

3 Blow-out proof stem

4 Investment casting body and cap

5 1/4"~2":2000 WOG(130 BAR)
2-1/2"~3":1500 WOG(100 BAR)

OPTION:

1 Locking device

2 DIN standard M3 length

3 Spring handle

             
   

V-2HP TYPE SIZE : 1/4"~2"

6000 WOG

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1 , BS 21 1973 , DIN 259/2999 , ISO 228

3 Blow-out proof stem

4 Investment casting body and cap

5 6000 WOG(PN 414)

OPTION:

1 Mounting pad ISO5211

2 Locking device

3 Casting handle

             
   

V-2S TYPE SIZE : 1/4"~4"

ECONOMIC TYPE

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1 , BS 21 1973, DIN 259/2999 , ISO 228

3 Blow-out proof stem

4 Investment casting body and cap

5 1000 WOG(63 BAR)

OPTION:

1 Locking device

             
   

V-2HM TYPE SIZE : 1/4"~3"

DIRECT MOUNTING PAD

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1 , BS 21 1973 , DIN 259/2999 , ISO 228

3 Blow-out proof stem

4 Investment casting body and cap

5 1000 WOG(63 BAR)

6 Direct mounting pad for ISO standard 5211

OPTION:

1 DIN standard M3 length

2 Locking device(Different mould)

             
   

V-2UP TYPE SIZE : 1/4"~1/2"

ULTRA PURITY

INVESTMENT CASTING STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

 

Product standards:

1 Working pressure: 10kg/cm ²

2 Durability test :  5000 cycles

3 Inboard leaking rate : 1x10-9 atm cc/sec

4 Internal leaking rate:  1x10-9 atm cc/sec

5 Outboard leaking rate:  1x10-9 atm cc/sec

Performance demand:

1 The leaking rate of developed products meets the SEMI F1 standards under the technical indicators circumstances mentioned above.

             
   

V-3 TYPE SIZE : 1/4"~4"

STAINLESS STEEL

AISI-316

(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1,BS 21 1973, DIN 259/2999, ISO 228

3 Lug body

4 Blow-out proof stem

5 Investment casting body and cap

6 1000 WOG (63 BAR)

OPTION:

1 Locking device

2 DIN standard M3 length

             
   

V-3E TYPE SIZE : 1/4"~3"

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1,BS 21 1973, DIN 259/2999, ISO 228

3 Lug body

4 Blow-out proof stem

5 Investment casting body and cap

6 1000 WOG (63 BAR)

OPTION:

1 Locking device

2 Reduced port(Different mould)

             
   

V-3X TYPE SIZE : 1/4"~4"

ECONOMIC TYPE

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Pipe thread in accordance :NPT, BSPT, DIN259, DIN2999, ISO 228 class A

3 Lug body

4 Blow-out proof stem

5 Investment casting body and cap

6 1000 WOG (63 BAR)

OPTION:

1 Locking device

             
   

V-3M TYPE SIZE : 1/4"~4"

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1,BS21 1973, DIN 259/2999, ISO 228

3 Blow-out proof stem

4 Investment casting body and cap

5 1000 WOG (63 BAR)

6 Mounting pad for ISO standard 5211

OPTION:

1 Locking device

             
   

V-3MH TYPE SIZE : 1/4"~6"

TA-LUFT APPROVED

DIRECT MOUNTING PAD

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1,BS21 1973, DIN 259/2999, ISO 228

3 Lug body

4 Blow-out proof stem

5 Investment casting body and cap

6 1000 WOG (63 BAR)

7 Direct mounting pad for ISO standard 5211

OPTION:

1 C Style clip without handle

2 DIN standard M3 length(Different mould)

3 Locking device(Different mould)

             
   

V-3L TYPE SIZE : 1/4"~4"

STAINLESS STEEL

AISI-316

(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Long butt weld end

3 Lug body

4 Blow-out proof stem

5 Investment casting body and cap

6 1000 WOG (63 BAR)

OPTION:

1 Locking device

2 Mounting pad ISO 5211

3 End caps 316L (EN10213 1.4409)

             
   

V-3WM TYPE SIZE : 1/4"~2"

3000WOG / 2000WOG

STAINLESS STEEL

AISI-316

(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1,BS21 1973, DIN 259/2999, ISO 228

3 Blow-out proof stem

4 Investment casting body and cap

5 1/4"~1":3000 WOG(130BAR) /
1-1/4"~2":2000 WOG(200BAR)

6 Encapsulated body

7 Mounting pad ISO 5211

8 Heat diffusion : Socket & Butt weld end

9 Fire-safe design

OPTION:

1 Locking device

2 Reduced Port

3 API 607 fire safe approved

             
   

V-3WMH TYPE SIZE : 1/4"~2"

DIRECT MOUNTING PAD

3000WOG & 2000WOG

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1,BS21 1973, DIN 259/2999, ISO 228

3 Blow-out proof stem

4 Investment casting body and cap

5 2000 WOG(130 BAR) or 3000 WOG(200 BAR)

6 Encapsulated body

7 Direct mounting pad ISO 5211

OPTION:

1 Locking device

2 Reduced Port

3 Without handle

4 DIN standard M3 length

5 Fire-Safe design

             
   

V-3W TYPE SIZE : 1/4"~2"

3000WOG / 2000WOG

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Reduced port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1,BS21 1973, DIN 259/2999, ISO 228

3 Blow-out proof stem

4 Investment casting body and cap

5 Encapsulated body

6 1/4"~1":3000 WOG(200 BAR) 
1-1/4"~2": 2000 WOG(130 BAR)

7 Mounting pad ISO 5211

OPTION:

1 Locking device

             
   

V-3WLN TYPE SIZE : 1/2"~4"

CRYOGENIC USE DIRECT MOUNTING PAD

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Temperature max for -196℃ use

3 Face to Face DIN3202-M3

4 Long neck design

5 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1, BS 21 1973, DIN 259/2999, ISO 228

6 Blow-out proof stem

7 Anti-Static design

8Investment casting body and cap

9 Encapsulated body

10 1/2”~2”: 2000WOG (130BAR) 2-1/2”~4”: 1000WOG (63BAR)

11 Direct mounting pad ISO 5211

12 Locking device design

OPTION:

1 Flanged end design AISI class 150 (1/2”~2”)

2 Flanged end design DIN PN16 F4 (1/2”~2”)

             
   

V-3HP TYPE SIZE : 1/4"~2"

6000 WOG

STAINLESS STEEL

ANSI-316

(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

ANSI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1, BS21, DIN259/ 2999, ISO 228

3 Blow-out proof stem

4 Investment casting body and cap

5 6000 WOG (414 BAR)

6 Mounting Pad ISO 5211

7 Casting handle

OPTION:

1 Locking device

2 10000psi/ PN670

             
   

V-3WAY TYPE SIZE : 1/4"~3"

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Full port

2 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1,BS 21 1973, DIN 259/2999, ISO 228

3 Blow-out proof stem

4 Investment casting body and cap

5 1000 WOG(63 BAR)

6 Mounting pad ISO 5211

7 L port, T port

OPTION:

1 Anti-static device

2 Locking device

3 Direct mounting pad ISO 5211(Reduce & Full port, Anti-static device)

4 Mounting pad for ISO 5211(Reduced & Full port)

5 No Mounting pad(Reduced port only)

             
   

V-4WAY TYPE SIZE : 1/2"~3"

DIRECT MOUNTING PAD

STAINLESS STEEL

AISI-316
(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304
(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C
(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

 

FEATURES:

1 Pipe thread in accordance with ANSI B2.1,BS 21 1973, DIN 259/2999, ISO 228

2 Anti-static device

3 Blow-out proof stem

4 1000 WOG(63 BAR)

5 L port, T port , X port

6 Direct mounting pad ISO 5211

OPTION:

1 Locking device

2 3-Way ball valve

Web Design โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์ A Time Design